Παθήσεις Ώμου

Στις σελίδες που ακολουθούν θα περιγράψουμε τις πιο σημαντικές παθολογικές και τραυματολογικές καταστάσεις των αρθρώσεων του ανθρωπίνου σώματος.

 

Στόχος μας είναι να σας εξοικειώσουμε με σημαντικές έννοιες που συνδέονται με παθολογικές καταστάσεις έτσι ώστε να είστε σε θέση να κατανοήσετε μία συνομιλία με τον γιατρό που θα επιλέξετε.

Οι συχνότερες παθήσεις του ώμου είναι οι ακόλουθες:

 

  • Εξάρθρημα ώμου – Υπεξάρθρημα ώμου – Αστάθεια γληνοβραχιονίου άρθρωσης( αποκόλληση επιχείλιου χόνδρου)
  • Βλάβη Hill-Sachs
  • Ρήξη Τενοντίου Πετάλου
  • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
  • Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα
  • Βλάβες SLAP
  • Παγωμένος Ώμος (συμφυτική θυλακίτιδα)
  • Εξάρθρημα Ακρωμιοκλειδικής
  • Αρθρίτιδα Ακρωμιοκλειδικής
  • Αρθρίτιδα γληνοβραχιονίου άρθρωσης