Ορθοβιολογικές Θεραπείες

Ορθοβιολογικές Θεραπείες

 

Όταν η φύση συναντά την τεχνολογία- Νέες τεχνικές υποβοήθησης της επιτάχυνσης της επούλωσης

 

Η ορθοβιολογία είναι ένας σύγχρονος ερευνητικός κλάδος ο οποίος χρησιμοποιεί αυτόλογα βιουλικά , υλικά δηλαδή προερχόμενα από τον ίδιο οργανισμό , αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητα αυτοίασης του ανθρώπινου σώματος.

 

ΟΡΘΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ