Αρθροπλαστική Γόνατος

Αρθροπλαστική Γόνατος

Η αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί την χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης της άρθρωσης του γόνατος μερικώς ή ολικώς.

 

Αποτελεί χειρουργική επέμβαση εκλεκτικής χειρουργικής (Elective Surgery) δηλαδή χειρουργική που δεν είναι επείγουσα αλλά προγραμματισμένη προκειμένου να αντιμετωπισθούν παθολογικές καταστάσεις της άρθρωσης του γόνατος.

Η τεχνολογική πρόοδος σε συνδυασμό με την βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών έχουν οδηγήσει στην ταχύτερη αποκατάσταση των ασθενών που υποβάλλονται σε αρθροπλαστική γόνατος σήμερα.

 

Οι δημοφιλέστερες χειρουργικές τεχνικές αρθροπλαστικής γόνατος είναι:

 

  • Αρθροπλαστική γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας (MIK)
  • Ψηφιακά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική γόνατος (CAOS)
  • Εξατομικευμένο γόνατο (CFTKR)
  • Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος (UKR)
  • Αμφοτερόπλευρη αρθροπλαστική γονάτων (BKR)